แนะแนวอาชีพไมซ์ สู่ เครือข่ายเยาวชนไมซ์ The Future belongs to you
June 11, 2020

  

 

The Future Belongs to You. Keep Calm and Explore the World!

ลุยต่อกับอาชีพไมซ์ ในยุค New Normal สิ้นสุดการรอคอย ! กับงานเปิดตัวการแนะแนวอาชีพไมซ์ สู่ เครือข่ายเยาวชนไมซ์ MICE Student Chapter & MICE Start up 
ในรูปแบบออนไลน์

พบกับโอกาสในวิกฤต ให้เยาวชนไมซ์ได้ฝึกงานและเขียนแผนธุรกิจ นำอุตสาหกรรมนี้สู่อนาคตด้วยกันร่วมกับองค์กรช้ันนำของประเทศ เสริมความรู้จากกูรูไมซ์ที่จะมาให้ประสบการณ์ แง่คิดต่างๆ ในการปรับตัวเข้าสู่การทำงานในอนาคต

 

อย่ารอช้ารีบแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียน กันเลย !

s