การอบรมหลักสูตรออนไลน์มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน
February 17 - March 26, 2021

 

พบกับหลักสูตรออนไลน์ “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” Thailand Sustainable Event Professional

สสปน. จัดอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ที่มุ่งมั่นและสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพและก้าวทันโลก
ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดงานประชุม งานแสดงสินค้า ผู้จัดงานอีเวนต์ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการสถานที่สำหรับการจัดงานต่างๆ เช่น โรงแรม

ศูนย์ประชุม อาจารย์และบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://mooc.micesustainability.com/

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://www.micesustainability.com/

 

หมายเหตุ: รับจำนวนจำกัด!

s