การอบรมหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน
April 28 - 29, 2021

 

 

พบกับหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” Thailand Sustainable Event Professional

 

สสปน. จัดอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” สำหรับ ผู้ประกอบการไมซ์ที่มุ่งมั่นและสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพและก้าวทันโลก ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดงานประชุม งานแสดงสินค้า ผู้จัดงานอีเวนต์ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการสถานที่สำหรับการจัดงานต่างๆ เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม อาจารย์และบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mooc.micesustainability.com/

s